Kevik d.o.o. dodaj med priljubljene | Ang Kevik d.o.o.
Kevik d.o.o.

Kevik d.o.o.
Naprave industrijske avtomatike
Cerovec 33
8297 Šentjanž
Slovenija

Kevik d.o.o.07 81 60 860 (861)
Kevik d.o.o.07 81 60 870
Kevik d.o.o.041 652 433
Kevik d.o.o.franci.keber@kevik.si

Regulirani AC, DC motorji

Kevik d.o.o.
AC MOTORJI
AC motorjiDC pogoni za enostavne in zahtevne pogone

DC POGONI
DC pogoni

DC SERVO
Kevik d.o.o.

POSMO 24 IN 48 V
POSMO 24

Mehki zagoni za enostavne in zahtevne naloge

3RW30, 31
3RW30

3RW40
3RW40

3RW34
3RW34

3RW44
3RW44 

Copyright (c) Kevik d.o.o., 2009